Kratte Masugn

Kratte Masugn är ursprungligen ett gammalt järnbruk med anor från 1500-talet.

Järnbruket lades ned 1881 men de gamla ruinerna från masugn, smedja och skvaltkvarn finns fortfarande kvar.

Sedan 1500-talet har det bedrivits en rad olika verksamheter på platsen.